Barbizon

l'Allée des Vaches

Als je Barbizon verlaat in de richting van het bos, kom je in de Allée des Vaches. Deze wordt zo genoemd omdat hier vroeger de boeren met hun koeien langskwamen om ze te laten grazen in het toen nog koninklijk domein. Dit gebeurde onder streng toezicht. Het aantal koeien die er mochten grazen en de route die ze moesten volgen waren aan strenge regels onderworpen. De koeien werden tussen de rotsen door tot boven op het plateau geleid.

Circuit des Peintres

Dezelfde route werd later, in de tweede helft van de 19e eeuw ook gevolgd door de schilders, die hier massaal neerstreken. De wandeling die vanuit Barbizon vertrekt wordt hierdoor dan ook het circuit des Peintres genoemd.