Het boek Daniel

van Chris De Stoop

Daniel Maroy, de vereenzaamde oom van Chris de Stoop, werd in maart 2014 op zijn vierkantshoeve overvallen door een paar Franse hangjongeren voor de erg schamele buit van een paar bankbiljetten.

Vrienden van de overvallers waren overtuigd dat de zonderling er warmpjes bijzat en dat er meer te rapen viel. Op hun beurt begaven ze zich naar de oude hoeve. Met een ter plaatse gevonden hooivork sloeg een van hen meerdere malen in op de weerloze man, terwijl zijn kompaan alles met zijn iPhone vastlegde.

Na hun vlucht besluiten ze een paar dagen later hun sporen uit te wissen: ze steken de hoeve in brand en alle hulp kwam voor de zonderlinge boer te laat. Na de blussingswerken werd in de smeulende resten van het gebouw, het verkoolde lijk teruggevonden.

Doorgedreven onderzoek leidde uiteindelijk naar de ‘Bende van Evernijs’, een groep Franse marginale jongeren zonder toekomst en zonder normbesef.

Maar: “Wie was Daniel Maroy? Hoe leefde hij? Wat dreef de jongeren? …”

In achttien hoofdstukken, voorafgegaan door een proloog en afsluitend met een epiloog, tracht auteur en onderzoeksjournalist Chris de Stoop de laatste levensjaren van zijn (suiker)oom te reconstrueren en te achterhalen wat de (hang)jongeren dreef in hun beklijvende daad.

Pierre Peeters in Hebban.nl

Via een nauwgezette analyse van de noodlottige gebeurtenis die zijn oom het leven kostte, schetst De Stoop een ijzingwekkend en ontluisterend portret van de hedendaagse samenleving – of althans een deel ervan. Het knappe is dat hij door zowel afstand te bewaren als empathie aan de dag te leggen. De tegenstellingen in het veelgelaagde boek zijn veelvuldig: oud en jong. Vlaanderen en Wallonië, traditie en moderniteit, urbaan en ruraal, opstandigheid en berusting. Dat het boek deels over hemzelf gaat, voegt er nog een extra dimensie aan toe.

Ik heb het ademloos verslonden.

Ruben Mooijman in De Standaard

Alvast veel leesgenot.

Rudy