Het hoekje van Roland
Aforismen

Onderstaande aforismen werden geselecteerd  uit zijn bundel voor onze 'literaire avond' op vrijdag 28 januari 2011.

Wij bedankten Roland voor zijn bijdrage. Hij reageerde 'dat dit wel een prettige manier was om 'in de hoek te staan'. We wensen jullie alvast veel leesgenot.


 1. Mensen gelijken het meest in hun verlangen elkaar te overtreffen.
 2. Wie in de wolken is van zijn eigen mening heeft geen oren naar die van een ander
 3. Indien de schaarste van een artikel altijd bepalend zou zijn voor de prijs ervan, zou stilte thans ongetwijfeld het duurste artikel zijn.
 4. Mensenhaters zijn vooral aan te treffen onder degenen die het ideaal van de mensenliefde te hoog hebben gesteld.
 5. Gestresseerden kunnen samen nooit een gemeenschap vormen; ze zijn immers te zenuwachtig om elkaar lang te kunnen verdragen.
 6. Enkele glazen wijn kunnen vriendschap niet vervangen maar ze geven haar wel extra kleur.
 7. Domheid is praatziek en geeft zichzelf hierdoor voortdurend bloot.
 8. De afgunst van anderen is de beste graadmeter voor ons geluk.
 9. Vele mopperaars hebben hun talent voor gemopper maar kunnen ontwikkelen dankzij het geduld van hun omgeving.
 10. De kunst van het opvoeden bestaat erin het kind centraal te stellen zonder het tot middelpunt te maken.
 11. Niet zelden hult de trots zich in de mantel van de bescheidenheid.
 12. Verbittering in de liefde is vaak niet het gevolg van een teleurstelling maar van het feit dat er op die teleurstelling geen nieuwe liefde gevolgd is.
 13. De echte buitenmens kent de tegenstelling goed en slecht weer niet; voor hem zijn alle weertypes varianten van goed weer. Zo redeneert ook de mensenkenner.
 14. Angst voor geroddel is de voornaamste behoeder van het fatsoen.
 15. De schoonheid van vrouwen neemt toe met de aandacht die mannen aan hen besteden.
 16. De vrouw is vlug bereid haar mening over een bepaalde man te herzien, wanneer ze verneemt dat zij bij hem in de smaak valt.
 17. Afstand is voor een goede verstandhouding even belangrijk als nabijheid.
 18. Hoe stoerder de bink, hoe meer zwakheid hij te verbergen heeft.
 19. De mens verdraagt zijn medemens het slechtst op de momenten dat deze hem een spiegel voorhoudt van zichzelf.
 20. Wie op handen gedragen wordt moet ervoor zorgen dat hij met beide voeten op de grond blijft.
 21. Geen dief zou interesse tonen voor een woning waarin alleen wijsheid te vinden zou zijn.
 22. Dat wijsheid zo vaak met ouderdom geassocieerd wordt ontneemt haar veel van haar aantrekkelijkheid.
 23. In tegenstelling tot een potloodpunt wordt het intellect scherper naarmate het meer gebruikt wordt.
 24. Mensen worden minder interessant naarmate zij zich interessanter willen voordoen.
 25. Heimwee is het parfum dat men thuis meedraagt van in den vreemde.
 26. Een zuurpruim blijft altijd even zuur, hoezeer hij ook door het leven wordt gezoet.
 27. Overdaad is de vijand van de levenskunst.
 28. Nooit is de pessimist kritischer voor zichzelf dan als hij een optimistische inval krijgt.
 29. Zonder zelfvertrouwen beginnen we niets, zonder bescheidenheid voltooien we niets.
 30. Velen zouden in hun leven hoger geklommen zijn, indien ze zich voor het kleine niet te goed hadden gevoeld.
 31. Nergens wordt met vrijheid lichtzinniger omgesprongen dan in samenlevingen waar zij in ruime mate voorhanden is.
 32. Onze samenleving wordt geobsedeerd door hygiƫne: zelfs geld wordt thans witgewassen.
 33. Hoe slecht zou het de mens wel niet vergaan als zijn rechterhand voortdurend met zijn linker in strijd verwikkeld zou zijn, en toch is het juist dit wat in de politiek gebeurt.
 34. De conformist voelt zich pas goed in zijn vel als hij "wij" kan zeggen.
 35. Wie niet tegen zijn verlies kan, verliest tweemaal.
 36. Ook het onverwachte, het avontuurlijke wordt saai wanneer het niet op tijd en stond door wat regelmaat wordt afgewisseld.
 37. De natuur is veel te veel kunstenaar om alleen maar aan het nut van haar creaties te denken.
 38. De tijd is als een ezel: als je hem wilt doen vooruitgaan, stopt hij, en als je hem wilt doen halt houden, gaat hij vooruit.
 39. Niet de zin voor maat leidt tot middelmatigheid maar het exces.
 40. Problemen zijn als honden: als je ervoor op de loop gaat, achtervolgen ze je.